Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Links til andre relevante websites

Her finder du links (i alfabetisk rækkefølge) til andre hjemmesider, der berører emnet afhængighed i sammenhæng med sundhed, velvære og sygdom. 
Bogstaverne herunder fungerer, som hurtige genveje. Klik fx på "L" hvis du søger efter www.laenken.dk.
Klik Søg Hjælp for at søge steder der behandler, rådgiver og støtter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A

www.aca-danmark.dk
ACA Danmark (Adult Children Anonymous). Anonyme Voksne Børn er et fællesskab af kvinder og mænd, der deler erfaring, styrke, håb og kærlighed for at blive raske efter de katastrofale følger af at være vokset op i et alkoholisk eller andet dysfunktionelt hjem. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er ønsket om at komme sig efter følgerne og fortsatte påvirkning af forældrealkoholisme og anden dysfunktionel adfærd.


http://www.al-anon.dk/
Al-Anon Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse. Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Al-Anon tager ikke stilling til noget stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. Al-Anon har kun ét formål: at hjælpe alkoholikeres familier. Det eneste som kræves for at blive medlem er, at et familiemedlem eller en ven har et alkoholproblem.


Alateen
Alateen er en del af Al-Anon Familie Grupperne og er et fællesskab af unge, hvis liv er blevet berørt af alkoholisme hos et familiemedlem eller en nær ven. Vi hjælper hinanden ved at dele erfaring, styrke og håb. Vi tror, at alkoholisme er en familiesygdom, fordi den berører hele familien psykisk og somme tider også fysisk. Selv om vi ikke kan ændre eller kontrollere vores forældre, kan vi frigøre os fra deres problemer og stadigvæk elske dem. Vi taler ikke om religion eller engagerer os i nogen anden organisation. Vores eneste formål er at løse vores egne problemer. Vi er altid omhyggelige med at beskytte hinandens anonymitet, såvel som alkoholikerens. Ved at anvende AA`s Tolv Trin i vores liv begynder vi at udvikle os mentalt, følelsesmæssigt og åndeligt.


www.alkohologsamfund.dk
Alkohol & Samfund udfordrer alkoholkulturen i Danmark for at styrke forebyggelsen af alkoholproblemer. Alkohol & Samfund er landsdækkende og uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser. Vi står bag Hope rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad-Ad (overvågning af alkoholmarkedsføring).


www.anonyme-alkoholikere.dk/
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen uvedkommende sag.

B

www.bad-ad.dk/
Bad-Ad er en hjemmeside for unge, der har til formål at skabe debat om alkoholindustriens reklamer og markedsføringsmetoder.


Bag Facaden
Bag facaden arbejder på: At give akut, gratis rådgivning, til familier med børn, som har et, skadeligt forbrug af rusmidler. Tilbyde et netværk af forældre med samme udfordring og finde veje til motivation og aflastning til de berørte familier.


www.blaakors.dk/
Blå Kors Danmark er en diakonal, det vil sige, en kirkelig social organisation, hvis formål er: At hjælpe mennesker i nød på grund af alkohol. At forebygge misbrug af alkohol og andre afhængighedsskabende stoffer. At arbejde for en alkoholfri/misbrugsfri livsstil. Og at formidle Guds kærlighed til mennesker.


www.bopam.dk
BoPaM er en ny landsforening som fokuserer på de alvorlige konsekvenser, det har for de pårørende, og især for børnene, at leve sammen med misbrugere af alkohol, medicin eller stoffer.

www.borger.dk
Formålet med borger.dk er at give et hurtigt overblik over det offentlige og skabe mulighed for at finde rundt i hele den offentlige sektor fra ét sted. Borger.dk viser vej til den rette myndighed eller de ønskede informationer ved hjælp af korte, generelle beskrivelser.

C

www.cyberhus.dk
Cyberhus er for alle børn og unge, der ønsker rådgivning og at deltage i aktiviteter på nettet. Alle er velkomne. På Cyberhus er der ChatRådgivning, CyberGo2, Cyberstemme, Cyberbrevkasse, CyberForum og CyberLinks.

D

www.dac-uddannelsen.dk
Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling af afhængige og deres pårørende.


www.danmarksafholdsforening.dk
Fra de tidligste tider har mennesker beruset sig i alkohol og andre euforiserende stoffer, men lige så længe har der været mennesker, der, af forskellige årsager, har afholdt sig fra brugen af alkohol.
Danmarks Afholdsforening har lige fra starten været en meget bred forening, idet den altid har samlet folk af enhver religiøs og politisk overbevisning. Danmarks Afholdsforening har aldrig haft anden ideologi end den afholdende.


www.dcaa.dk
Formålet er, at oplyse om afhængighedssygdomme: alkoholisme, stofmisbrug, medafhængighed, ludomani, spiseforstyrrelser osv.


www.dedrikkerderhjemme.dk/
Københavns Kommunes nye hjemmeside for børn og unge i familier med alkoholproblemer. På hjemmesiden kan børn og unge læse andres historier, debattere med hinanden og finde links til hvor de kan få hjælp. De kan også skrive til rådgiverne via Rådgivningsbrevkassen.


Den Blå Linie
Den Blå linie er Blå Kors Danmarks telefonrådgivning til alle, der oplever problemer med alkohol.


www.depnet.dk/
DepNet.dk er det sted i Danmark, der giver dig mest viden om og indsigt i sygdommen depression. Websiden er en støtte og hjælp til dig som lider af depression og til dig som er pårørende, ven eller, kollega. Professionelle såsom læger, psykiatere, psykologer og andre behandlere, patientforeninger og interesseorganisationer samt politikere kan også finde værdifuld information om depression på websiden, som de kan anvende i deres daglige virke. DepNet.dk tilbyder udover information om depression bl.a. debat, chat, brevkasse samt et nyhedsbrev.


www.drikmedmaade.dk
Synes du, at du drikker for meget? Synes andre, at du skal skære ned på dit forbrug? Vil du gerne lære at drikke med måde, i stedet for at skulle holde helt op? Så er der hjælp at hente her. Hvis du stopper op i tide, er det muligt at ændre de dårlige alkoholvaner og lære at drikke med måde.


www.drik-mindre.dk
På drik-mindre.dk kan du finde en masse nyttig information om alkohol, og hvordan man kan ændre sine alkoholvaner. Siden er for dig, der gerne vil drikke mindre, og for dig der er bekymret for, om én du kender drikker for meget.


www.drugbox.dk
Drugbox.dk er en videns- og tilbudsportal om rusmidler, der især henvender sig til dig, der er ung. Hjemmesiden er en fælles indgang til at søge viden, rådgivning og hjælp. Tankesættet bag drugbox.dk er, at det er almindeligt, at nogle unge eksperimenterer med rusmidler. Derfor er det vigtigt at have let adgang til at finde informationer om rusmidler og vej til hjælp, hvis der pludselig er for meget gang i den. Det kan være en udfordring at finde vej og sortere i informationerne på nettet. På drugbox.dk bliver du ledt videre til hjemmesider, hvis indhold du kan stole på.
 

E

F

www.familieklub.dk
Hvad er en familieklub?
En familieklub er en gruppe af mennesker, som alle har et problem med alkohol - men som ikke nødvendigvis alle sammen selv drikker.
En "familie" i en Familieklub kan være en kvinde, som kommer fordi hendes mand eller kæreste har et alkoholproblem.
Men det kan også være en far, som kommer med sine børn, fordi mor drikker.
Det kan være unge eller voksne børn af misbrugere, eller det kan være den drikkende selv, eller en slægtning der ønsker støtte, som udgør en "familie" i klubben.
Kort sagt alle, hvis familie lider under et problem med alkohol, kan komme i en familieklub.


www.fgb.dk
Foreningen Grønlandske Børn skaber håb, muligheder og en tryggere hverdag for socialt udsatte grønlandske børn og unge.
Og desværre er behovet stort.
Undersøgelser viser f.eks., at en tredjedel af de grønlandske børn oplever, at der er problemer med alkohol i hjemmet.
Konsekvenserne af forældres alkoholmisbrug og andre sociale problemer - såsom arbejdsløshed - medfører utrygge opvækstvilkår og svigt for børnene.


G

www.graviditetogalkohol.dk
Er du gravid, og er du interesseret i at vide mere om, hvordan du skal forholde dig til alkohol i graviditeten, så er det her en hjemmeside for dig.

H

Hope på Facebook
Hope Alkoholrådgivningernes Facebook side, med nyheder, livsfortællinger og film om alkoholproblematikker.

I

www.iogt.dk
IOGT's vigtigste arbejdsområde over for mennesker med alkoholproblemer er tilbud om rådgivning til alkoholikere og deres pårørende. Det foregår i lokalforeningerne og i de såkaldte A-Klubber, som IOGT driver i 8 større byer i Danmark. Lokalforeningerne - i forbindelse med A-Klubberne kaldet Miljøklubber - drives af frivillige, og aktiviteterne fastlægges af medlemmer og brugere. I A-Klubberne er de frivilliges arbejde suppleret af tidligere alkoholikere samt pårørende og ansatte medarbejdere. I A-Klubberne tilbydes der åben rådgivning, 6-ugerskurser om "Alkohol & misbrug", pårørendekurser samt kurser for voksne børn af alkoholikere.

J

K

www.kfumsoc.dk
KFUM's Sociale Arbejdes mål er at møde mennesket, som det er - med respekt, tillid og omsorg. KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i øjenhøjde og betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Vores cirka 850 ansatte har stor socialfaglig ekspertise, og omkring 2.000 frivillige er engageret i at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psykisk syge, misbrugere, fattige og misbrugsramte familier samt andre, som har det svært.

L

www.laenken.dk
Lænken er et samarbejde mellem Lænke-ambulatorierne og Landsforeningen Lænken. Lænke-ambulatorierne tilbyder offentlig behandling for alkoholmisbrug. Landsforeningen Lænken er en frivillig forening for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og venner. Hvor der findes et Lænke-ambulatorium, samarbejder Landsforeningens lokalafdeling med de professionelle om behandlingen. Derudover findes der en række lokalafdelinger uden ambulatorium, hvor Landsforeningens frivillige tilbyder rådgivning og socialt samvær.


www.lifering.dk
Lifering er en selvhjælpsorganisation for mennesker, der ønsker at leve fri af afhængighed af stoffer og alkohol. Vi støtter hinanden i, at finde vor egen vej til varig ædruelighed. Vi går ind for en videnskabelig, jordnær og praktisk tilgang, til at udvikle redskaber for at få et godt ædru liv.


www.luadanmark.dk
Lua Danmark er en gruppe, der holder oplæg om at vokse op i familier med alkoholproblemer. Formålet med oplæggene er at bryde tabuet og skabe dialog samt sætte fokus på vigtigheden af at børn i alkoholbelastede familier skal modtages med den rette hjælp og støtte.

 

M

www.medmisbrug.dk/
Privat hjemmeside for medmisbrugere.
Det er meget vigtigt, at denne gruppe tages med, når talen er om misbrug. Jeg er selv vokset op med misbrug og i gang med uddannelse indenfor området. Hjemmesiden er fra mine egne erfaringer i livet og dem deler jeg gerne med andre der er, eller har været, i samme situation.

 
www.magasinet-rus.dk
Magasinet RUS er et specialmagasin om alkoholens skadesvirkninger, harmereduction og policy. Magasinet formidler teoretisk og praktisk viden om behandling, rådgivning, forskning, markedsføring og politiklægning på alkoholområdet såvel nationalt som internationalt. Endvidere informerer magasinet om andre afhængighedsskabende stoffer og fortæller om det arbejde, de private misbrugsbekæmpende organisationer udfører.


www.alkohol.dk/mor-drikker-far-drikker.html
Mange børn tror, at det er deres skyld, at forældrene drikker. De tror, at de ikke har opført sig godt nok. Men det er aldrig børnenes skyld, at forældrene drikker.


www.mindhelper.dk
Målet med Mindhelper er at hjælpe unge tidligt, inden problemer vokser dem over hovedet.


www.misbrugsportalen.dk
Misbrugsportalen har til formål at formidle informationer og viden, samt støtte personer, der lider under forhold, relateret til misbrug, afhængighed, selvskade og andre livshæmmende situationer.

N

www.nar-anon.dk/
Nar-Anon er for pårørende til narkomaner. Vi er anonyme og vi deler erfaring, styrke og håb gennem møder, personlig støtte og telefonkontakter. Nar-Anon er ikke tilknyttet trosretninger eller politiske grupper, vi er økonomisk uafhængige og vi respekterer hinandens anonymitet. På vores hjemmeside kan du få flere oplysninger om Nar-Anon. Eller kom til et af vore møder, som altid er åbne for pårørende til stofmisbrugere.


www.netdoktor.dk/
NetDoktor.dk tror på, at viden er vejen til alt godt.
Vi er stiftet på visionen om at formidle lægevidenskab i et klart og forståeligt sprog for at nedbryde barrierer mellem læge og patient.
Vi tror på, at den bevidste patient er på vej frem med krav om bedre behandling, klarere besked og mulighed for at sammenligne behandlingsmuligheder og sundhedsydelser - præcis som vi længe har set den bevidste forbruger sammenligne varedeklarationer og stille krav.


www.netpsykiater.dk/
Formålet med NetPsykiater er at formidle saglig og uafhængig viden om psykiatri og psykologi på nettet i et klart og let forståeligt sprog, der henvender sig til alle. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om psykiske sygdomme.


www.netstof.dk/
Netstofs primære målgruppe er elever i 8. 9. og 10. klasse, som skriver projektopgaver. Derudover håber vi, at mange andre kan have glæde af hjemmesiden.

O

www.oa-dk.org
Overeaters Anonymous kaldes i Danmark for anonyme overspisere og er et fællesskab af mennesker, som, ved at dele erfaring, styrke og håb, er under helbredelse fra tvangsmæssig overspisning.
Enhver, som har et ønske om at holde op med at spise tvangsmæssigt,
er velkommen. Der betales intet gebyr eller medlemskontingent da
vi er selvforsynende gennem egne, frivillige bidrag, idet vi hverken anmoder om eller accepterer bidrag udefra.
OA er ikke tilknyttet nogen offentlig eller privat organisation, politisk parti, ideologi eller religiøs overbevisning. Vi tager ikke stilling i uvedkommende sager.
Vores primære formål er at afholde os fra at spise tvangsmæssigt
og at bringe dette budskab videre til dem, som stadig lider.

P

www.psykisksaarbar.dk
Formålet med psykisksårbar.dk er at skabe et trygt rum for dialog, hvor mennesker med psykiske lidelser, pårørende og andre, der er engagerede eller interesserede i området, kan dele erfaringer, oplevelser, tanker, gode råd og ønsker.


www.psykologeridanmark.dk/
Hjemmesiden er udviklet af Dansk Psykolog Forening, som er fagforening og faglig forening for psykologerne i Danmark. Det er hjemmesidens hovedformål at give borgere og virksomheder mulighed for let og hurtigt at finde en psykolog med de erfaringer og kompetencer, som den enkelte bruger efterspørger.


www.psykologbogen.dk
Visionen bag Psykologbogen er at etablere nem og professionel kontakt mellem psykolog og bruger. Vi ved, at psykiske vanskeligheder ofte betyder, at overskuelighed og tid vægtes højt. Vi ønsker at hjælpe brugeren med enkelt og hurtigt at finde frem til den psykologhjælp, der bedst muligt opfylder den enkeltes behov. Samtidig vægter vi kvaliteten af hjælpen meget højt, og optager kun universitetsuddannede psykologer i vores netværk.

Q

R

rehabnet.com
Amerikansk rådgivning målrettet ældre med alkoholproblemer. Lad os ikke glemme vores ældre og deres familier. Lad os give dem den bedste opbakning, information, ressourcer og værktøjer til at overvinde alkohol afhængighed. Rehabnet er klar til at hjælpe dig og din familie.

Swww.facebook.com/pages/Snakomdet/325560950899262
Facebooksiden: Snakomdet knytter sig til bogen: snak om det... med alle børn - en bog om angst, depression, stress og traumer. Bogen har i denne nye udgave, udover emnet traumer og PTSD også fået et helt opslag om alkohol. Målet er at øge forståelsen for børn og familier, der lever med psykisk lidelse som et vilkår i hverdagen, at give inspiration til hvordan man kan møde børnene og snakke med dem om det, de oplever og at inspirere til hvordan man i det hele taget kan snakke med børn om, hvad psykiske lidelser er. 


www.soberspace.dk
Denne hjemmeside handler om alkoholisme. Udvikling, symptomer og behandling, samt omgivelsernes - inklusive arbejdspladsens - reaktion på alkoholisme.


www.sociale-rettigheder.dk
Formålet med dette forum er at du kan skabe dit eget netværk, dele erfaringer, modtage oplysninger og få vished samt sikkerhed over dine rettigheder og muligheder, når du modtager ydelser fra din kommune.


www.sr-bistand.dk/
Frivilligcenter SR-Bistand yder professionel social, juridisk og psykologisk rådgivning. Vores udgangspunkt er hjælp til selvhjælp. Rådgivningen udføres først og fremmest af frivillige, jurister, socialrådgivere, socialformidlere, psykologer eller studerende på sidste år. Det hele er gratis og kan foregå anonymt.


www.socialarv.dk/
Kan den negative sociale arv brydes?
Er der mulighed for at bryde den nedadgående spiral, som den negative sociale arv er udtryk for?
Det er dette spørgsmål, der søges besvaret på socialarv.dk og i den bog: Mælkebøttebarn, hjemmesiden omtaler.


stoffri.wordpress.com/
Dette er stedet, hvor jeg vil dele mine erfaringer med alkoholisme og stof/pillemisbrug - alle de udfordringer der er for en selv og ens pårørende, og mit personlige syn på hvordan man kan finde vejen ud af mørket og opnå et godt liv i frihed fra afhængighed. Det er enormt vigtigt for mig at pointere at alt info på denne blog, er min personlige mening og holdning – og også erfaringer – omkring de omtalte emner.


www.sundhedsguiden.dk
Sundhedsguiden.dk formidler dybdegående information omkring sundhed, sygdom og helbredelse.
Vi oplyser om muligheder for behandling af både helbredende og forebyggende karakter – inden for lægelig såvel som alternativ behandling. Find svar hos et omfattende panel af eksperter, søg blandt de mange artikler eller find hjælp i Danmarks største fagbog på sundhedsområdet.


 

T

www.tjekdinealkoholvaner.dk
tjekdinealkoholvaner.dk er en fortrolig og anonym hjemmeside med oplysninger og råd om alkohol og sundhed. Du kan tjekke, hvor meget du drikker for at se, hvilken type du er, hvad angår alkoholindtagelse, og hvad det betyder for dit helbred.


www.tuba.dk
TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug og har 11 afdelinger landet over. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig. På hjemmesiden er der chatrådgivning, Brevkasse og ung til ung forum.

U

V

www.vaeresteder.dk
Landsforeningen af VæreSteder er en sammenslutning, hvis eneste mål er at forbedre værestedernes vilkår.
Der er inden for de senere år opstået en del væresteder for stofafhængige og tidligere stofafhængige. Baggrunden for dannelsen af LVS er, at man på mange af disse væresteder oplever en isolation i forhold til det etablerede system.


socialstyrelsen.dk/viso
Servicestyrelsen - Social viden til gavn. Servicestyrelsen er en del af Socialministeriet, og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

X

Y

Z


www.zero16.dk
Zero16 er et nyt og anderledes forebyggelsesprojekt på alkoholområdet, for teenagere. På hjemmesiden kan du indgå en aftale om at udskyde din alkoholdebut i et år. Du bliver automatisk medlem af Zero16 klubben - du bliver en zeroer. Og så får du adgang til en masse spændende oplevelser og fordele. Du optjener blandt andet point, som du kan ombytte til fede produkter i "Shoppen". Som nyt medlem får du 200 point. Tør du lade vær’?

Æ

Ø

Å