Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Bisidder ordninger

Hos en række bisidder tilbud kan du få gratis hjælp og støtte til at få ryddet op i økonomien, eller rådgivning om sociale, juridiske og psykologiske problemer.

DCAA

Hos Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme kan du få støtte og rådgivning til at få ryddet op i økonomien og privatlivet efter længere tids afhængighed.
www.dcaa.dk

 

SR Bistand

De fleste mennesker kommer på et eller flere tidspunkter i deres liv ud for situationer, kriser eller andet i privatlivet eller på arbejdspladsen, som kan være svære at overskue alene. Der kan være brug for professionel hjælp og vejledning til at komme videre og se muligheder for løsning. Frivilligcenter SR-Bistand kan med over 35 års erfaring yde dig social, juridisk eller psykologisk rådgivning.
www.sr-bistand.dk