Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Rådgivning til alle med alkoholproblemer

Alle med alkoholproblemer kan på hope.dk døgnet rundt, anonymt og gratis, få rådgivning om, hvor og hvordan de kan få behandling og støtte.

Hope.dk blev etableret i slutningen af 2003 og har siden da været bindeleddet mellem de hundredvis af steder, som behandler, støtter og tilbyder hjælp til selvhjælp, samt den million danskere, der har problemer med alkohol, enten som drikkende eller pårørende.

Hope er en del af Alkohol & Samfund, der vil forandre alkoholkulturen i Danmark, så færre udvikler alkoholrelaterede skader og flere med alkoholproblemer tidligere tilbydes og modtager kvalificeret hjælp. Læs mere Alkohol & Samfund

Mål med hope.dk

Vores mål er, at flere med alkoholproblemer kommer i gang med en alkoholbehandling, at flere voksne pårørende deltager i familiebehandling og at børn og unge i familier med alkoholproblemer starter op i relevante terapitilbud.

Målgrupper

  • Borgere med alkoholproblemer (alkoholafhængige og personer med skadeligt højt alkoholforbrug)
  • Pårørende til personer med alkoholproblemer
  • Børn og unge i familier med alkoholproblemer

Formål med hope.dk

På hope.dk ønsker vi at motivere og hjælpe borgere med alkoholproblemer med at finde kontaktoplysninger på de steder, der tilbyder behandling, støtte og hjælp til selvhjælp. Hope er et fristed, hvor de besøgende motiveres og støttes i en forandringsproces, der kan deles op i tre faser:

Erkendelse

Erkendelse af at man ikke er alene om at have de problemer, oplevelser, tanker og følelser, man har. At man kan få hjælp og støtte til at ændre adfærd. At der er håb for en bedre tilværelse med mere livskvalitet.

Rådgivning

Rådgivning om hvad man kan gøre for at forbedre sin situation, hvilke rettigheder man har til at få hjælp, og hvordan man får adgang til hjælpen.

Henvisning

Henvisning til de mange forskellige typer steder, der tilbyder hjælp i form af alkoholbehandling, støtte og hjælp til selvhjælp.

Målbare succeskriterier

  • Minimum 70 % skal finde det nemt at overskue mulighederne på hope.dk.
  • Minimum 80 % skal finde det nemt at forstå informationerne på hope.dk.
  • Minimum 70 % skal opleve at blive tilfredsstillende rådgivet på hope.dk.
  • Minimum 50 % skal efter besøget have en større interesse for at kontakte steder, der tilbyder alkoholbehandling, støtte og hjælp til selvhjælp.