Kom i gang med gratis alkoholbehandling

På Hope Mødestedet kan du skrive til alkoholafhængigeRegler for brug af Mødestedet

På Mødestedet har vi en række regler for, hvordan vi skriver til hinanden. Vi har også et formål med Mødestedet, og vi har gode råd, typiske spørgsmål og juridiske regler.

Alle skal være anonyme

Du hjælper bedst andre med alkoholproblemer ved at fortælle ud fra dit eget liv. Det handler altså ikke om, hvad du hedder, hvor du bor, eller om at andre skal kontakte dig. Videregiv derfor aldrig telefonnummer eller e-mail-adresse.

Alle skal kunne være i fred

På Hope hjælper vi andre ved at fortælle om vores eget liv. Andre kan så bruge erfaringerne, som de vil, eller de kan lade være. Det er respektløst at overdænge andre med råd om, hvordan de skal leve deres liv, uden at de har bedt om det.

Vær en del af løsningen

På Hope holder vi fokus på, at få et bedre liv. Vi inspirerer og motiverer hinanden til at turde søge hjælp og se problemerne, som de virkelig er. Det er ikke meningen, at Mødestedet skal være en ”skraldespand”, hvor vi fortæller hinanden, at samfundet er noget skidt, og at det er alle de andres skyld, at vi har problemer med alkohol, eller rakker ned på behandlingssteder og behandlingsmetoder.

Tal ordentligt til hinanden

På Hope taler vi ordentligt til hinanden og bruger et sobert sprog. Det kan nok ikke undgås, at der kommer besøgende, der synes, at det er sjovt at skrive ”frække ord” eller stødende tekster. Sådanne indlæg bliver hurtigst muligt fjernet, og vi forsøger at blokere for besøgende, der ikke er seriøse i deres brug af Mødestedet.

Anmeld groft sprobrug eller brud på regler

Opdager du groft sprogbrug eller andet, der overtræder vores regler, så Kontakt Hope

Formål med rummene på Mødestedet:

Alkoholafhængige rum

Her skriver du om dine oplevelser med afhængighed af alkohol. Du hjælper andre alkoholafhængige ved at give dine personlige erfaringer videre til dem, der spørger om råd og vejledning. Dette rum er ikke for pårørende.

Tidligere alkoholafhængige rum

Har kan du skrive sammen med andre, der har været afhængige af alkohol og få del i deres personlige erfaringer med at leve, uden at alkohol styre ens liv. Dette rum er ikke for pårørende til alkoholafhængige.

Alkoholstorforbruger rum

Her skriver du om dit liv med et storforbrug af alkohol. Du hjælper andre til igen at få et fornuftigt forhold til alkohol ved at give dine egne gode erfaringer videre. Dette rum er ikke for pårørende.

Voksne pårørende rum

Her skriver du om dine oplevelser med at være tæt på en alkoholafhængig, eller storforbruger af alkohol. Er du gift med en alkoholafhængig, er du vokset op i en alkoholiseret familie, er du ven eller kollega til et menneske med alkoholproblemer, så kan du hjælpe ved at give dine erfaringer videre til dem, der spørger om råd. Dette rum er ikke for alkoholafhængige eller alkoholstorforbrugere.

Børn/unge pårørende rum

Børn og teenagere i familier med alkoholproblemer har deres helt egen Hope Ung hjemmeside, hvor der også er et Mødested. Se mere på www.hope.dk/ung

Åbent rum

Her kan alkoholafhængige, alkoholstorforbrugere og pårørende til alkoholafhængige skrive om deres liv og oplevelser på tværs af baggrund.

Typiske spørgsmål ved brug af Mødestedet

Er alle ikke velkommen på Mødestedet?

Jo, alle der er pårørende eller har problemer med alkohol er velkommen. Mødestedet er kun for mennesker, der har et alkoholproblem eller som er pårørende. Der er masser af debatfora på internettet, hvor man kan skrive om vejr, vind, sport, kærlighed, politik osv., men på Hope Alkohol handler det om afhængighed af alkohol.

Er Mødestedet er sted, hvor man kan diskutere alle mulige ting?

Nej, Mødestedet er ikke et åbent debatforum, som du måske kender dem fra Jubii og Facebook. På Hope Alkohol diskuterer vi ikke alle mulige emner, for her handler kun om én ting: at afhængige og pårørende indbyrdes hjælper hinanden ved at fortælle om egne erfaringer og oplevelser.

Er der censur på Mødestedet?

Nej, der er ikke censur. Du kan skrive om alle mulige personlige oplevelser relateret til skadelig brug af alkohol. Hope Alkohol er et fuldstændig upolitisk, ikke religiøst og nonkommercielt projekt, og vi har ikke nogen præferencer i forhold til behandlingsmetoder eller overbevisninger om afhængighedens væsen. Men hvis du skriver indlæg med et groft sprogbrug, eller indlæg der overtræder vores regler, bliver de fjernet, uanset hvad indlægget ellers handler om.

Hvor går grænsen for groft sprogbrug?

Vi har ikke en lang liste med grove ord, som vi bruger som en retteliste.
Når vi vurderer om et indlæg skal fjernes, er det en bedømmelse, vi gør i hvert enkelt tilfælde.

Hvem er det, der bedømmer, om et indlæg skal fjernes?

Det er webmasteren af Hope Alkohol, der har det redaktionelle ansvar, når et indlæg fjernes. Derudover er der en række hjælpewebmastere (co-admins), der også har adgang til at fjerne indlæg. Co-admins hjælper på frivillig basis med til at holde en god stemning og sikre, at reglerne overholdes.

Er Mødestedet så helt frit for grove indlæg?

Nej, vi kan desværre ikke love, at vi kan holde alle grove indlæg væk fra Mødestedet. I nogle tilfælde vil der gå lidt tid, før vi kan fjerne disse indlæg, men vi gør vores allerbedste for at håndhæve reglerne. Som bruger kan du være med til at hjælpe os. Opdager du et indlæg med groft sprogbrug, eller er du blevet opmærksom på en person, der skriver tekster, der overskrider vores regler, så skriv en mail til os.

Skriver Hope Alkohol begrundelser for de indlæg der fjernes?

Nej, vi skriver ikke begrundelser for, at vi fjerner indlæg. Hvis indlæg overtræder vores regler, så fjernes de uden yderligere kommentarer på debatten. Er du ikke enig i vores bedømmelse, eller ønsker du at vide, hvorfor et indlæg er fjernet, kan du kontakte Hope Alkohol

Hvad gør Hope.dk ved brugere, der bliver ved med at overtræde reglerne?

Vi fjerner indlæg, der klart overskrider vores regler. Hvis dette ikke hjælper, vil vi søge at lukke for brugerens adgang til Mødestedet. Hvis dette heller ikke stopper brugeren, laver vi en politianmeldelse i håb om, at personen får et forbud mod at besøge Hope Alkohol. 

Skal Hope Alkohol ikke offentliggøre alle indlæg – vi har jo ytringsfrihed i Danmark?

Jo, vi har ytringsfrihed i Danmark, men det forpligter bestemt ikke Hope Alkohol til at skulle offentliggøre alle indlæg. Faktisk har vi som udbyder af hjemmesiden en pligt til at fjerne indlæg, der bryder med dansk lovgivning (f.eks. racistiske indlæg). På Hope Alkohol har vi lov til at vedtage regler, som alle brugere skal overholde. Vi har også lov til at fjerne indlæg, der bryder med vores regler, eller som ikke er i overensstemmelse med vores formål.

Hvorfor er der sommetider forsinkelse på visning af nye indlæg i Samtalerummene?

Vi har perioder, hvor der kommer mange indlæg, der indeholder et så groft sprogbrug, at vi vælger at fjerne disse indlæg, før de bliver synlige på Mødestedet. Det kan tage lidt tid at fjerne disse indlæg, og så bliver der ventetid på alle de andre indlæg. Det beklager vi, men det kan altså være nødvendigt. Vi ser strengt på groft sprogbrug på Mødestedet og vil ikke tillade chikane af brugere, også selvom det kan betyde forsinkelser på indlæg skrevet af alle jer, der overholder reglerne.

Hvem kan jeg klage til, hvis jeg er utilfreds med Mødestedet?

Hvis du er utilfreds med den måde, Mødestedet fungerer på, er du altid velkommen til at kontakte Hope Alkohol

Juridiske regler for brug af Mødestedet

Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, uanset om det opslås offentligt eller overføres privat, er den persons ansvar, som indholdet stammer fra.

Brugeren og kun denne er ansvarlig for alt indhold, som uploades, offentliggøres, e-mailes eller på anden vis overføres via Hope Alkohol.
Dette omfatter yderligere indhold som:
- er skadeligt for mindreårige på nogen måde.
- ulovlige MP3-filer.
- krænker andres patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller anden industriel ejendomsret.
- indeholder programvirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som er beregnet til at afbryde, skade, ødelægge eller begrænse computerhardware eller -software.
- brugeren ikke har ret til at overføre i henhold til lov eller et kontrakts- eller tillidsforhold, som eksempelvis fortrolig information, insider-viden eller andet.

Hope Alkohol holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Hope Alkohol.
Brugeren accepterer yderligere, at Hope Alkohol ikke må anvendes til at offentliggøre, e-maile, uploade eller på anden vis overføre indhold, som er ulovligt, skadeligt, overrumplende, udnyttende, injurierende, krænkende (for privatlivet), udtrykker had, eller er forkasteligt fra et racemæssigt, etnisk, religiøst eller andet synspunkt.

Ansatte i Hope-projektet eller personer udpeget af Hope har ret til efter eget skøn at afvise, fjerne eller flytte indhold, som indsendes af brugere.
Endvidere accepterer brugeren, at ethvert forsøg på at tiltvinge sig adgang til Hope Alkohol hjemmesiden, server, systemer og lignende er strengt forbudt.
Konsekvenserne af brud på disse regler samt overtrædelse af Takt & Tone regler kan være sletning af indlæg, udelukkelse fra Hope Alkohol hjemmesiden samt anmeldelse til kriminalpolitiet.