Få videorådgivning via mobil eller computer. Deltag i forskningsprojekt og find balancen i dit alkoholforbrug. Læs mere


Anita

Jeg hedder Anita og jeg har længe haft stor interesse for rusmiddelområdet. Jeg startede med at have et studiejob på Center for Rusmiddelforskning, hvor jeg hørte hundredevis af interviews med mennesker, der havde hver deres gribende historie og baggrund. Her blev jeg virkelig ’fanget ind’, og jeg har efterfølgende arbejdet med projekter i forskellige rusmiddelcentre. Nu sidder jeg som alkoholforebyggende medarbejder i Sundhedshuset i Silkeborg, hvor jeg blandt andet har motiverende og rådgivende samtaler med mennesker, der ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. Jeg skal også uddanne medarbejdere i at tage opsporende samtaler, når de er ude ved borgere, hvor alkohol er blevet et problem. Jeg er uddannet antropolog og skrev speciale omkring unge og deres brug at stoffer i Brasilien. Det blev et projekt, der kom til at handle meget om forskel i klasse og de unges håb og forventninger.

Lasse

Jeg er oprindelig uddannet automekaniker 1972, men har siden 1986 år arbejdet med arbejdsmiljø. Ad den vej har jeg stiftet bekendtskab med forskellige former for misbrug. I gennem 12 år har jeg arbejdet som rygestoprådgiver både for borgere og virksomheder. Samtidig har jeg også arbejdet som rådgiver på Stoplinien. De seneste 4 år har jeg desuden arbejdet med alkoholrådgivning både i virksomheder, gennem opsøgende arbejde og som rådgiver på Alkolinjen.

Charlotte

Uddannet socialrådgiver 1975. Uddannet terapeut 1995. Har i 20 år hovedsaligt arbejdet med misbrug, først stofmisbrugere siden alkoholmisbrugere. Har i Blå Kors regi kørt et Projekt Pam for pårørende samt i 10 år primært arbejdet med pårørende til alkoholmisbrugere. Har løbende haft grupper, weekendkurser samt individuel terapi. Siden 2008 været ansat som familierådgiver i Ballerup Kommune.

Louise

Uddannet sygeplejerske i 2004 og har arbejdet med syge børn, unge og deres familier med særlig interesse for de socialt udsatte og psykiatri. Siden 2012 har jeg arbejdet i et misbrugscenter og har Sundhedsstyrelsens grunduddannelse i alkoholbehandling. Derudover efteruddannelse i coaching, kognitiv adfærdterapi ved alkoholproblemer, NADA akupunktur og den motiverende samtale. Har fået særlig træning i at gennemføre alkoholbehandling, hvor der er også er psykiske problemer der presser sig på og at forstå hvilke negative følelser et problem giver anledning til, og hvorfra de stammer.

Anya

Jeg er uddannet sygeplejerske og har i mange år arbejdet som ledende sygeplejerske i både akut og ambulant psykiatri og senest i det kommunale misbrugsbehandlingsregi. I forhold til alkoholbehandling har jeg således en vidtrækkende erfaring i behandling af alvorlige abstinenstilstande samt viden om de somatiske følgevirkninger der kan være i forbindelse med et stort alkoholforbrug. Jeg har grunduddannelsen for alkoholbehandlere i ambulant alkoholbehandling, er kognitiv terapeutisk uddannet og har stor erfaring i alkoholterapeutiske samtaleforløb. Aktuelt er jeg i gang med en Masteruddannelse i organisationspsykologi.

Anna

Uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi. Har tidligere arbejdet med telefon og mail-rådgivning samt undervisning om spiseforstyrrelser og selvskade. Er nu ansat i Nordsjællands Misbrugscenter og arbejder med udredning og behandling af voksne med stof- og alkoholproblemer samt deres pårørende.