Få videorådgivning via mobil eller computer. Deltag i forskningsprojekt og find balancen i dit alkoholforbrug. Læs mere


Har du et problem med alkohol?

Har du et problem med alkohol?

At have et alkoholproblem handler ikke kun om at være afhængig eller ikke afhængig af alkohol. Alkohol er også et problem, hvis du bliver syg på grund af dit forbrug, eller hvis personer omkring dig bliver generet af, at du drikker. Sundhedsstyrelsen oplyser, at 140.000 danskere er alkoholafhængige, 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug, og 860.000 er storforbrugere af alkohol.

Du kan teste dine alkoholvaner ved at benytte alkoholtesten, og se om dit alkoholforbrug er problematisk.

Alkohol påvirker dit liv

Alkohol øger risikoen for en lang række fysiske, psykiske og sociale skader, i reglen afhængigt af alkoholforbruget – jo større alkoholforbrug, jo større risiko.

Skader, der sker på grund af et stort alkoholforbrug, strækker sig fra sociale skader som f.eks. uvenskab og kriser i parforhold til mere alvorlige skader som omsorgssvigt af børn, ulykker, kriminalitet og vold. Generelt er det sådan, at jo større alkoholforbruget er, jo mere alvorlig er den overlast, andre bliver udsat for.

7 udmeldinger om alkohol

 1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
 2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
 3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
 4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
 5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
 6. Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 7. Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

Alkoholafhængighed

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) er en person afhængig af alkohol, hvis vedkommende har haft 3 eller flere af nedenstående symptomer samtidigt i mindst 1 måned eller gentagne gange inden for 12 måneder:

WHO diagnosesystem ICD-10:

 • Trang (craving; fysisk eller psykisk oplevet trang til alkohol)
 • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen (kontroltab)
 • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse (uro, rastløshed, hjertebanken, sveden m.m.)
 • Toleranceudvikling (stigende forbrug over en længere periode)
 • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug (fokus primært på alkohol)
 • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning (drikker videre trods viden om negative konsekvenser ved fortsat brug)