Få videorådgivning via mobil eller computer. Deltag i forskningsprojekt og find balancen i dit alkoholforbrug. Læs mere


Alkoholbehandlingsgaranti for borgere med alkoholproblemer

Alle har ret til gratis alkoholbehandling

Sundhedsloven indeholder en alkoholbehandlingsgaranti. Har du problemer med alkohol, sikrer garantien dig ret til at komme i gratis og anonym behandling inden for 14 dage. Du har også ret til at kontakte andre kommuner, end den du bor i, for at få rådgivning og behandling. Se liste med alle kommunale alkoholbehandlinger.

Du har ret til gratis alkoholbehandling

Fire rettigheder

Sundhedsloven § 141 giver borgere med alkoholproblemer fire rettigheder:

  1. Tilbud om gratis alkoholbehandling
  2. Mulighed for at henvende sig anonymt
  3. Garanti for at behandling iværksættes, senest 14 dage efter man har søgt hjælp
  4. Mulighed for frit valg af alkoholambulatorium, uanset hvor man bor

Ambulant alkoholbehandling

Hvis du vælger at benytte et alkoholambulatorium, kan du vælge helt frit mellem alle landets offentlige og private ambulatorier - også dem, der ligger uden for din bopælskommune. 

Valgfriheden betyder, at selv om din kommune driver et ambulatorium, har du ret til at benytte et privat tilbud i din kommune, uanset om stedet har en aftale med din kommune eller ej, blot det er godkendt og dermed har en aftale med en af landets kommuner. Det kan være, at et privat tilbud passer bedst til dit behov, eller at du oplever, at det giver dig en større garanti for at bevare din anonymitet.

Dag- eller døgn alkoholbehandling

Hvis du har behov for en mere intensiv behandling som en dag- eller døgnbehandling, skal du visiteres af din kommune.

Alternativt kan du vælge selv at betale for en dag- eller døgnbehandling. Måske har din arbejdsplads en alkoholpolitik med tilbud om økonomisk støtte til en behandling. Nogle sundhedsforsikringer omfatter også økonomisk støtte til dag- eller døgnbehandling.

Det siger loven om alkoholbehandling

Din ret til alkoholbehandling fremgår af Sundhedslovens §141:

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.